วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

การเล่าเรื่องของฉัน

ชื่่อนางสาวนาอีมะห์ สาเมาะเกิดวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๓ชั้นประถมศึกษาจบจากโรงเรียนบ้านเจาะเกาะชั้นมัธยมศึกษาตอนและตอนปลายจบจาก โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
และกำลังฝึกสอนอยู่ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งชน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น