วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

๑๔/๐๕/๕๕    -ประชุมรวมกับท่าน ผอ. และอาจารย์ทุกท่านแนะนำตัวให้กับครูได้รู้จัก
                        -พบอาจารย์พี่เลี้ยง
                        -ทำความสะอาดห้องประชุม

๑๕/๐๕/๕๕    -รับตารางสอน
                        -เข้าพบนักเรียนทำความรู้จักกับนักเรียน
                        -เตรียมหนังสือที่จะสอน
                        -ทำความสะอาดห้องประชุม
๑๖/๐๕/๕๕    –ยืนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
                        -คุมแถวนักเรียนเข้าเคราพธงชาติ
                        -แนะนำตัวเองต่อหน้าเสาธง
                        -ช่วยครูจัดโต๊ะ
                        -สอนหนังสือ
๑๗/๐๕/๕๕   –คุมแถวนักเรียน
                        -สอนหนังสือ
                       -ทำแผนการสอน
                       -ตรวจการบ้าน
                       -บันทึกข้อมูลของตนเอง
๑๘/๐๕/๕๕  –คุมแถวนักเรียน
                       -สอนหนังสือ
                       -ส่งแผนการสอน
                      -ตรวจการบ้าน
                       -ช่วยจัดเอกสาร
๒๑/๐๕/๕๕   -คุมแถวนักเรียน
                       -สอนหนังสือ
                       -เคลื่อนย้ายโต๊ะของครู จัดโต๊ะ เก้าอี้
                       -ทำแผนการสอน
๒๒/๐๕/๕๕   -คุมแถวนักเรียน
                       -สอนหนังสือ
                       - จัดโต๊ะ
                       -ทำแผนการสอน
๒๓/๐๕/๕๕   -คุมแถวนักเรียน
                       -สอนหนังสือ
                        -ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
                        -เตรียมเนื้อหา
                        -รับและส่งนักเรียนกลับบ้าน
๒๔/๐๕/๕๕    -ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
                        -จัดการเรียนการสอน
                       -ตรวจการบ้าน
                       -คุมนักเรียนกลับบ้าน
๒๕/๐๕/๕๕   -ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
                       -จัดการเรียนการสอน
                       -คุมแถวนักเรียน
                       -รับและส่งนักเรียนกลับบ้าน
                       -เตรียมแผนการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น