วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


สรุปการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันระหว่างวันที่ ๒๘ – ๐๑ พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรม
-ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
-จัดการเรียนการสอน
-ทำใบ ปพ ๕
-ช่วยทำความสะอาด
-ทำแผนการสอน
-เตรียมเนื้อหา
-สอนแทนครูพี่เลี้ยง
-คุมนักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
-ฝึกซ้อมนักกีฬา
ผลการปฏิบัติงาน
                -นักเรียนมีความเป็นระเบียบรู้หน้าทีของตนเอง
                -มีความรับผิดชอบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น