วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงานทุก ๒ สัปดาห์
สัปดาห์ที่ ๑ - ๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๕

๑. สิ่งที่ได้เรียนรู้
                         -ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสอน nt ในรายวิชาภาษาไทยว่าเราควรสอนอย่างไร มีการเลยไหม และให้อธิบายอย่างละเอียดเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

๒. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
                         -การสอบ nt ในรายวิชาภาษาไทยไม่มีเฉลย ครูให้นักเรียนสอบโดยไม่มีเฉลยทำให้ลำบากในการจะเฉลยพร้อมข้อสอบยากมาก ต้องไปหาข้อสอบ nt  ใหม่ พร้อมเฉลย

๓. สิ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าเติม
                        -ต้องมีข้อสอบ nt ที่เป็นปัจจุบันเพราะเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ทำไม่ค่อยได้และอธิบายอย่างละเอียด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น