วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


                                   สรุปการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันระหว่างวันที่ ๑๑ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรม
               
๑๑/๐๖/๕๕         ยืนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
                              -คุมแถวนักเรียนเข้าเคารพธงชาติ
                              -สอนหนังสือ
                              -ตรวจการบ้าน
                              -ฝึกซ้อมกีฬา
๑๒/๐๖/๕๕        –คุมแถวนักเรียน
                              -สอนหนังสือ
                              -ทำแผนการสอน
                             -ตรวจเวรทำความสะอาด
                            -ประชุมนักศึกษาฝึกสอนร่วมกับผอและครูพี่เลี้ยง
                            -ฝึกซ้อมกีฬา
๑๓/๐๕/๕๕      –คุมแถวนักเรียน
                             -สอนหนังสือ
                             -ตรวจตรวจเวรทำความสะอาด
                             -ฝึกซ้อมกองเชียร์
๑๔/๐๕/๕๕      -คุมแถวนักเรียน
                             -สอนหนังสือ
                             -ฝึกซ้อมกองเชียร์
                            -ร่วมกิจกรรมเข้าเคารพธงชาติ
๑๔/๐๕/๕๕     -คุมแถวนักเรียน
                           -สอนหนังสือ
                           -ฝึกซ้อมกองเชียร์
                            -ร่วมกิจกรรมเข้าเคารพธงชาติ
                             -ตรวจการบ้า
                            -ทำความสะอาดห้องประชุม
ผลการปฏิบัติงาน
                                -ความผิดชอบตอหน้าที
                                -นักเรียนมีความตั้งใจเป็นอย่างมาก
                                -นักเรียนมีความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น