วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


สรุปการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันระหว่างวันที่ ๑๘  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๕

กิจกรรม
               
๑๘/๐๖/๕๕         –ยืนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
                              -คุมแถวนักเรียนเข้าเคารพธงชาติ
                              -สอนหนังสือ
                              -เตรียมแผนการสอน
                              -ฝึกซ้อมกีฬา
๑๙/๐๖/๕๕        –คุมการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
                              -สอนหนังสือ
                              -หาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกับนักเรียน
๒๐/๐๖/๕๕      -คุมแถวนักเรียน
                          -ได้เข้ามีส่วนในการจัดกิจกรรมกับครูและนักเรียน คือ ค่ายคุณธรรมจริยธรรมและได้ร่วมกันปลูกต้นไม้กับคณะครู

๒๕/๐๖/๕๕      -คุมแถวนักเรียน
                          -จัดป้ายนิเทศวันสุนทรภู่
                                -ตรวจงาน
                                -ซ้อมวิ่งแข่ง
                                -หาข้อมูลของนักเรียน
                                -สอนหนังสือ
๒๖/๐๖/๕๕     -คุมแถวนักเรียน
                           -สอนหนังสือ
                           -ฝึกซ้อมกองเชียร์
                            -ร่วมกิจกรรมเข้าเคารพธงชาติ
                             -ตรวจการบ้า
                            -ทำความสะอาดห้องประชุม
ผลการปฏิบัติงาน
                                -ความผิดชอบตอหน้าที
                                -นักเรียนมีความตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก
                                -นักเรียนมีความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น