วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555


สรุปการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันระหว่างวันที่ ๒๗ –  ๓ มิถุนายน,กรกฎาคม ๒๕๕๕

กิจกรรม
               
๒๗/๐๖/๕๕         –ยืนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
                              -คุมแถวนักเรียนเข้าเคารพธงชาติ
                              -สอนหนังสือ
                              -ศึกษาข้อมูล
                                  -ทำแผนผับ
                              -ฝึกซ้อมกีฬา
                           -ตรวจงาน
๒๘/๐๖/๕๕        -จัดกิจกรรมกีฬาเครือข่าย
                                 -คุมนักเรียนขึ้นรถ
                                 -คุมนักเรียนเดินพาเรด
                                 -คุมกองเชียร์
๒๙/๐๖/๕๕        -คุมนักเรียนขึ้นรถ
                                 -ดูแลนักกีฬา
                                 -คุมแถวนักเรียน
                                 -เก็บอุปกรณ์ต่างๆ
๐๒/๐๗/๕๕         -คุมแถวนักเรียน
                                -รับส่งนักเรียน
                                -สอนหนังสือ
                                -ตรวจการบ้าน
๐๓/๐๗/๕๕        -เขียนข้อมูลใส่บล็อก
                                -สอนหนังสือ
                                -ตรวจเวรประจำวัน
                                -คุมแถวนักเรียน
                                -ทำแผนผัน
ผลการปฏิบัติงาน
                                -ความผิดชอบตอหน้าที
                                -นักเรียนมีความตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก
                                -นักเรียนมีความร่วมมือมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น