วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555


สรุปการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันระหว่างวันที่ ๑๑ –  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๕

กิจกรรม
               
๑๑/๐๗/๕๕            -ยืนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
                                  -คุมแถวนักเรียนเข้าเคารพธงชาติ
                                  -สอนหนังสือชั้น ป ๓ และ ป ๕                 
๑๒/๐๗/๕๕          -ตรวจเวรทำความสะอาดของนักเรียนภายในห้องเรียน
                                 -คุมแถวนักเรียน
                                -เข้าสอนหนังสือชั้น  ป ๓ และ ป ๕
                                -คุมแถวนักเรียนและตรวจเครื่องแต่งกายชุดเครื่องแบบนักเรียน
                               -คุมนักเรียนเข้ากิจกรรมวิทยาสตร์
๑๓/๐๗/๕๕         -เข้าสอนหนังสือชั้น  ป ๓ และ ป ๕
                                -คุมนักเรียนชั้นอนุบาล(ครูให้ไปสอนแทน)
                               -ทำสมาชิกในห้องเรียน
๑๖/๐๗/๕๕          -กีฬาอำเภอจัดที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
                                -ได้ช่วยคุมนักเรียนที่แข่งขันกีฬาและคุมกองเชียร์
๑๗/๐๗/๕๕        -จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้น  ป ๓ และ ป ๕
                                -บันทึกข้อมูลของตนเองให้เรียบร้อย
๑๘/๐๗/๕๕         -จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้น  ป ๓ และ ป ๕
                                -คุมนักเรียนทำความสะอาด
                                -คุมนักเรียนเข้าแถว
๑๙/๐๗/๕๕          -จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้น  ป ๓ และ ป ๕
                                -ตรวจเวรทำความสะอาดของนักเรียนภายในห้องเรียนและบริเวณที่ได้รับผิดชอบ
                                -คุมนักเรียนเข้าแถวและตรวจความสะอาดของร่างกาย
                                -ตรวจการบ้านที่นักเรียนได้ส่ง        
๒๐/๐๗/๕๕         -จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้น  ป ๓ และ ป ๕
                                -ทำโครงการพันธุกรรมพืช
๒๓/๐๗/๕๕        -จัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้น  ป ๓ และ ป ๕
                                -คุมนักเรียนทำความสะอาด
                                -คุมนักเรียนเข้าแถว
                                -ทำตารางเรียน
                                -ตรวจงาน
ผลการปฏิบัติงาน
                                -ความผิดชอบตอหน้าทีและมีความตั้งใจทำความสะอาดตามบริเวณที่ได้รับผิดชอบ
                                -นักเรียนมีความตั้งใจเรียนเป็นอย่างมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น