วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555


สรุปการบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันระหว่างวันที่ ๒๔ –  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๕

กิจกรรม
๒๔-๒๗/๐๗/๒๕๕๕-ไปทัศนศึกษาสวนสยามทะเลกรุงเทพพิพิธภัณฑ์วิทยาสตร์และวัดพระแก้วเป็นเวลา ๔ วัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น